Persbericht
DELA

Aantal overlijdens stijgt
Coöperatie DELA ziet het aantal overlijdens stijgen. In januari en februari ontving DELA circa 3.000 overlijdensmeldingen per maand. In maart waren dat circa 4.000 overlijdensmeldingen. De afgelopen periode zagen we vooral in Brabant een toename van het aantal overlijdens, nu zien we dat ook in andere delen van het land het aantal overlijdens stijgt. DELA registreert niet de oorzaak van het overlijden, maar de samenhang met de toename van het aantal overleden corona patiënten is evident.
Op dit moment verzorgt DELA 130 tot 140 uitvaarten per dag. In een normale situatie zijn dat er 80 tot 90 per dag. Dat kunnen we aan, al betekent het dat we op sommige locaties extra mobiele koelvoorzieningen hebben geplaatst en dat we op sommige locaties ook ’s-avonds en op zondagen uitvaarten verzorgen.

Dienstverlening in de praktijk
Alle maatregelen en adviezen van de overheid volgen wij op. Dat heeft invloed op de manier waarop wij onze dienstverlening uitvoeren. Er zijn bij een uitvaartdienst maximaal 30 bezoekers toegestaan. Dagelijks gaat onze zorg uit naar onze medewerkers die in contact staan met nabestaanden tijdens rouwbezoeken en uitvaartdiensten, vanwege het besmettingsrisico dat zij daardoor mogelijk lopen. Het is nog niet duidelijk of ook medewerkers in uitvaartverzorging vanaf maandag getest kunnen worden. Dat brengt onzekerheid met zich mee. Tegelijkertijd doen zij er alles aan om de dienstverlening voor nabestaanden zo waardig mogelijk te maken. In dit filmpje dat binnen DELA is gepubliceerd vertelt bestuursvoorzitter Edzo Doeve hoe dat in de praktijk gaat. Wat ons kracht geeft is dat er in deze tijd ook nieuwe initiatieven ontstaan om met behulp van rituelen vorm te geven aan het afscheid. Ook zetten we steeds meer technische hulpmiddelen in, zoals livestreams, waardoor betrokkenen op afstand de bijeenkomst kunnen volgen. Diverse media berichtten daar reeds over.

Economische gevolgen
Hoewel het persoonlijk verdriet altijd voorop staat, hebben noodzakelijke maatregelen ook economische gevolgen. Coöperatie DELA is financieel gezond. In dit filmpje vertelt financieel directeur Jon van Dijk aan collega’s van DELA meer over de financiële positie van coöperatie DELA. DELA betaalt de kosten van een uitvaart wanneer de overledene een natura verzekering had conform de polis. Nabestaanden worden daardoor niet geconfronteerd met bijvoorbeeld vervoerskosten wanneer hun dierbare is overleden in een ziekenhuis in een regio ver van huis en teruggebracht moet worden naar de woonplaats. Wanneer DELA de uitvaart verzorgt voor een overledene zonder deze natura polis, dan brengt DELA zoals gebruikelijk marktconforme tarieven in rekening. Wij maken in deze periode een uitzondering voor de vervoerskosten na overlijden als gevolg van Corona in een ziekenhuis ver van huis. Deze extra kosten brengen wij niet in rekening bij de nabestaanden. DELA realiseert zich dat niet elke uitvaartonderneming dit kan opbrengen. DELA ziet graag een oplossing voor uitvaartondernemingen die deze extra vervoerskosten in deze periode niet voor nabestaanden kunnen betalen. Wellicht kunnen zij hiervoor een beroep doen op steunmaatregelen van de overheid.

Toekomst
Coöperatie DELA realiseert zich dat de uitvaartdiensten vanwege de noodzakelijke maatregelen veelal niet zijn verlopen volgens de wensen van nabestaanden. Onder normale omstandigheden ontvangen wij veel meer gasten tijdens een afscheidsbijeenkomst en zijn er voor de gasten meer mogelijkheden om het verdriet met elkaar te delen en te dragen. Dit geldt niet alleen bij uitvaarten van overleden corona patiënten, maar voor alle afscheidsbijeenkomsten die in deze periode plaatsvinden. Voor onze eigen uitvaartdiensten willen we later dit jaar de nabestaanden de mogelijkheid bieden voor gezamenlijke herinneringsbijeenkomsten. Daarnaast willen we graag meedenken en meehelpen aan een idee voor bijvoorbeeld een nationaal herdenkingsmoment. Een moment waarop in heel het land de klokken luiden, de vlaggen halfstok hangen en alle afscheidslocaties, kerken en gebedshuizen gezamenlijk hun deuren openen voor een samenzijn. Mocht de overheid daartoe het initiatief nemen, dan staan we met raad en daad klaar. We denken mee en waar het kan helpen wij van harte.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief